dinsdag, mei 28, 2024
Liedteksten

Geschiedvervalsing

Als ik door de tijd kon reizen
naar het begin van het begin
dan zou de wereld anders zijn
dan greep ik danig in.

Ik red de dinosaurussen,
vertel Trojanen over ’t paard.
en ik ga met Herodes praten
dus Jezus Christus sterft bejaard.

Naar de middeleeuwse steden
waar ik voor riolering pleit
neem ik medicijnen mee
waarmee ik de pest bestrijd.

Columbus geef ik een TomTom
en ik verzoek de WIC:
laat die mensen toch in Afrika,
daar krijg je moeilijkheden mee.

Voor Thomas Alva Edison
breng ik een spaarlamp mee
en ik vertel Marie Curie:
pense toujours á ta santé!

In de Tweede Wereldoorlog
die nu maar een dag duurt
schiet ik Adolf Hitler neer
voordat hij zelf vuurt.

Tijdens ‘t carnaval van ‘81
of wacht – is dat er wel geweest?
Geen kruisiging, geen Pasen,
geen vasten, geen carnavalsfeest.

Dat verandert de zaken wel:
want zonder carnavalsstoet
kan mijn moeder mijn vader
nimmer nooit hebben ontmoet.

En als dat het geval is
dan had ik nooit bestaan
zou alles precies gebeurd zijn
zoals het nu ook is gegaan.

Dus als ik door de tijd kon reizen
dan had ik nooit bestaan
zou alles precies gebeurd zijn
zoals het nu ook is gegaan.

De liedtekst Geschiedvervalsing schreef ik in 2007 voor de “Avond van het nieuwe lied” van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Het is destijds op muziek gezet door Martin van Dijk en gezongen door Nelly Frijda.

Back To Top